TÜED KİMDİR?

Kısa adı TÜED olan TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ’ miz 1970 yılında Ankara’da kurulmuştur.

Geçen 50 yıllık dönemde sürdürdüğü kararlı ve sağduyulu hak arama mücadeleleriyle başta işçi emeklileri, dul ve yetimler olmak üzere, bütün emeklilerimizin ve kamuoyunun dikkatini üzerine toplamış ciddi bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğimizin, 2020 yılı itibariyle yaklaşık 920 Bin üyesi bulunmaktadır.

Türkiye’deki emekli, dul ve yetimlerin toplam sayısı yaklaşık 13 Milyon civarındadır. Türkiye Emekliler Derneğimiz bugün itibariyle yurt çapında toplam 113 şubesiyle, üyesi olsun olmasın bütün emekli, dul ve yetimlere hizmet vermektedir.
Derneğimiz, 17 sivil toplum örgütünün katılımıyla oluşturulan ‘EMEK PLATFORMU’nun saygın bir üyesidir. Aynı zamanda, kurucuları arasında yer aldığı; TÜRKİYE EMEKLİLER PLATFORMU ile YAŞLILIK PLATFORMU’nun da kuruluş yıllarında dönem sözcülüklerini yürüten derneğimiz, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu’nda ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Sosyal Güvenlik Danışma Kurulu’nda; emekli, dul ve yetimlerimizi temsil hakkına da sahiptir.


Derneğimiz, kısa adı AGE-Europe olan Avrupa Birliği Yaşlılar Platformu’nun da gözlemci üyesi olarak AB’de ülkemiz emeklilerini ve yaşlılarını temsil etmektedir.

DERNEĞİMİZİN KURULUŞ AMAÇLARI


Derneğimiz, üyelerinin her türlü haklarını korumak, geliştirmek ve üyelerimizin arasında her türlü yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak için;


1-Üyelerimiz ile dul ve yetimlerinin sosyal, kültürel ve ekonomik yönlerden kalkınmasını sağlamak için her türlü hak ve menfaatlerinin korunmasına çaba harcamak,
2- Üyelerimizin problemlerinin çözümlenmesinde ilgili kuruluşlar ve makamlar nezdinde teşebbüse geçmek,
3- Bünyemizdeki Hukuk Bürosu’nun yanı sıra, Avukatlar da tutarak üyelerimizin adli ve idari mahkemelerdeki işlerini takip etmek ve bu suretle haklarını korumak,
4- Okul çağında ve yardıma muhtaç üye çocuklarının öğrenimlerini başarıyla tamamlayabilmeleri için olanaklar ölçüsünde yardımda bulunmak, yükseköğrenim bursları vermek,
5- Öğrenci kurs ve yurtları açmak,
6-Yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç üyelerimiz için sağlık ocakları ve huzurevleri açmak,
7-Eğitim amaçlı sosyal tesisler kurarak; üyelerimizin bilinçlenmesi için gerekli programları uygulamak ve aynı zamanda dinlenme, tanışma ve dayanışma imkanlarını sağlayacak kamplar kurmak,
8-Üyelerimizin sosyal ve kültürel faaliyetleri için lokaller açmak,
9-Basın aracılığıyla yayınlar yapmak, üyelerimizin çıkarları yönünde ülke gündemini izleyerek gerekli noktalarda müdahil olmak,
10-Üyelerimizin eğitimi için konferans, seminer ve panel gibi etkinlikler düzenlemek.
Derneğimiz bu amaçları gerçekleştirmek için ülke çapında yoğun bir çaba göstermekte ve üyelerine hizmeti kutsal bir görev saymaktadır.

EMEKLİ, DUL VE YETİMLERİN GERÇEK TEMSİLCİSİYİZ…

Türkiye Emekliler Derneği, 1970 yılından beri emekli, dul ve yetimlerimizin hizmetindedir. İlk olarak Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyeti, ardından Türkiye İşçi Emeklileri Derneği adlarını alan kuruluşumuz, son olarak 23 Ekim 2009 tarihinde yapılan 19. Olağan Genel Kurulumuzda alınan karar gereği, adını ülkemizdeki bütün emekli, dul ve yetimlerimizi kapsayacak ve tek çatı altında toplayacak şekilde; “TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ” olarak yenilemiştir.


Derneğimizin yaklaşık 920 Bin civarında üyesi bulunmaktadır. Türkiye çapında yaklaşık 13 Milyon emekli, dul ve yetim bulunmaktadır. Yani kabaca bir hesapla ülkemizdeki emekli, dul ve yetimlerimizin yüzde 7,1’i örgütlü topluluğumuzun içerisinde yer alabilmiştir. Bir başka ifadeyle, maalesef bu büyük topluluğun yaklaşık yüzde 93’ü daha örgütsüzdür.
Yurt çapında emekli, dul ve yetimlerimize hizmet götüren 113 Şubemiz bulunmaktadır.


Üyelerimizden kesilen aidatların yüzde 70’i (ana tüzüğümüz gereği) şubelerimizin kurumsal hesaplarına aktarılmakta ve üyelerimize yerinden hizmet götürülmesi için şubelerimizin önü açılmaktadır.


Bu demokratik ve çağdaş uygulama ile Genel Merkezimiz bütçesine; kesilen aidatların sadece yüzde 30’u aktarılmakta ve bu kaynak üyelerimize 1 yıl içerisinde götürülen tüm hizmetlerin, tüm personel giderlerinin, tüm yasal vergi ve harçların, eğitim ve kültür yayınlarımızın, sağlık destek hizmetlerinin, araç ve bina sigortalarının, yazışma ve kırtasiye masraflarının ve daha burada sayamadığımız tüm yasal masraf kalemlerinin karşılanabilmesinde kullanılmaktadır.


Bunun dışında üyelerimize kalıcı hizmetler sunulması yönünde ciddi girişimlerimiz bulunmaktadır. Bu projeler için de bir miktar fon ayrılabilmiştir. Taşradan tedavi olmak maksadıyla hastanelere gelen ve buralarda tedavi süresince kalabilecek mekan bulamayan üyelerimiz ve bütün emekli, dul ve yetimlerimiz için misafirhaneler yapma çabalarımız sürmektedir.
Türkiye Emekliler Derneğimiz yurt çapında 113 şubesinde yönetim kurulları ve personelleriyle emekli, dul ve yetimlere hizmet vermektedir.

Başkent Ankara’da, 8 Katlı ve toplamda 2.042 metrekare kullanım alanı içeren Genel Merkez Hizmet Binamız, yine Ankara’nın Merkezi’nde 5 büyük apartman dairesine kurulu hizmet bürolarımız, ayrıca Türkiye genelinde tamamı derneğimizin malı olan ve şubelerimizin hizmet verdiği 113 hizmet bürosu bulunmaktadır.


Başkent Ankara’nın en merkezi yeri olan Kızılay’da yapımı tamamlanan 110 yatak kapasiteli misafirhanemiz emeklilerimize hizmet vermeye başlamıştır.

Erdek-Narlı’da yaklaşık 4 dönüm deniz kıyısı arazi üzerine kurulu ve 200 yatak kapasiteli Eğitim ve Sosyal Tesisimiz üyelerimize hizmet sunmaktadır.


Sadece Genel Merkezimizde toplam 30 Personelimiz, üyelerimize hizmet vermektedir.


Yine bütün Türkiye’de yardıma muhtaç binlerce üyemizin ailelerine gıda ve giyim yardımı yapılmaktadır.
Engelli üyelerimize; engelli araç ve vasıtaları, ağır hastalarımıza ve yatalak hastalarımıza özel donanımlı sağlık araç ve gereçleri yardımı yapılmaktadır.


Gelir düzeyi düşük olduğu için mağdur olan üyelerimize kışlık yakacak yardımları yapılmaktadır.


Bir çok resmi ve özel kuruluşla, ticari işletmelerle, özel sağlık kuruluşlarıyla kurulan bağlantılar sonucu (Termal Oteller ve SPA merkezleri de dahil olmak üzere) üyelerimizin çıkarları için indirimli olanaklar sağlanmaktadır.


Şubelerimiz tarafından, üyelerimize yönelik olarak ücretsiz sağlık taramaları yapılmaktadır.

        
Derneğimizin sağladığı en temel hizmetlerden birisi de, üyelerimizin kışlık yakacak temininde yaşadıkları sorunu ortadan kaldırmaktır. SSK ile yapılan protokol çerçevesinde; şubelerimiz, ülke genelinde yaptıkları yakacak anlaşmalarıyla üyelerimize hem ucuz, hem 6 ay vadeli ve hem de kaliteli katı yakıt (odun-kömür) sağlamaktadırlar.


Genel Merkezimizde; Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Bürosu, Hukuk Bürosu, Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu, İdari İşlemler Bürosu gibi uzmanlaşmış birimlerimizle üyelerimize her konuda hizmet sunulmaktadır.


Her ay periyodik olarak yayınlanan ve imkanlarımız ölçüsünde yaklaşık 35 Bin adet basılarak; başta üyelerimize, basın kuruluşlarına, siyasilere ve bürokratlara ulaştırılan bir haber bültenimiz bulunmaktadır. Bültenlerimiz; güncel bilgiler sunarken, hem hizmetlerimiz hakkında üyelerimizi aydınlatmakta, hem de beklentilerimizi yetkililere duyurma konusunda bir araç olmaktadır.


Eğitim yayınlarımızla üyelerimizin bilinçli yaşlanma konusu başta olmak üzere birçok konuda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla; Yrd.Doç.Dr. Fatma Arpacı tarafından derneğimiz için kaleme alınmış “Farklı Boyutlarıyla Yaşlılık” kitabı, Prof.Dr. Gülgün Ersoy ve Uzman Diyetisyen Günay Özdemir tarafından hazırlanan “Yaşlanma Sürecinde Egzersiz ve Sağlıklı Beslenmenin Kazandırdıkları” adlı bilimsel çalışma, Üyelerimizin kaleme aldıkları şiirlerin derlendiği “Emekli Şiirleri” kitabı, tüketici olarak haklarımızın korunması konusunda üyelerimizin bilinçlendirilmesi amacıyla derneğimiz uzmanlarınca hazırlanan “Tüketici Hakları Rehberi” ve yine derneğimizce hazırlanan “Ulu Önder Atatürk’ün Emeklilik Belgeleri” adlı çalışmalar yayımlanmıştır.


Yaşlılara hizmet sunan kuruluşlar ile üyesi ya da kurucusu olduğumuz platformların ürettiği eserlerin yayımlanmasına da destek sağlanmaktadır. Bu kapsamda; Yaşlılık Platformu’nun “Dün, Bugün ve Yarın Yaşlılık” adlı çalışması, Türyak tarafından düzenlenen “Uluslararası Örnek Kıdemli Vatandaşlar Kongresi Tebliğleri” başlıklı kitap emeklilerimize ve toplumumuza kazandırılmıştır.

Yine, her faaliyet döneminde hazırlanan “Çalışma Raporları” adeta birer kaynak yayın olarak hem üyelerimizi hem de bu alanda çalışma yapan araştırmacıları aydınlatmaktadır.


Özellikle son birkaç yıl içerisinde tam bir kurumsal kimliğe ve teknik donanıma ulaşmaya başlayan derneğimizin faaliyetleri başta emekli, dul ve yetimlerimiz olmak üzere bütün kamuoyunca ilgiyle izlenmektedir.


2019 yılı içerisinde çeşitli gazete ve televizyonlarda derneğimize ilişkin 1000’e yakın haber yayınlanmıştır. Bu haberlerin büyük bir bölümü, derneğimizin sergilediği örnek çabaları içeren haberlerdir. Diğerleri de, derneğimizin yaptığı araştırmalarla ve bilimsel raporlarla ilgilidir.


Türkiye Emekliler Derneğimiz sınırlı aidatlarla bugüne kadar emekli, dul ve yetimin haklarının savunulmasında ve görüşlerinin kamuoyuna yansımasında büyük bir rol üstlenmiştir. Düzenlediğimiz toplantı, panel ve seminerlerle, yaptığımız bilimsel çalışmalarla topluluğumuzun bilinçlendirilmesi konusunda önemli çalışmalar yapılmıştır ve bu çalışmalar tüm hızıyla sürdürülmektedir. Eğitim yayınlarımızla da bütün bu çalışmalarımız desteklenmektedir.

Derneğimiz, emekli aylıklarımızın daha iyi bir seviyeye yükseltilebilmesi için hükümetler üzerinde baskı unsuru olma görevini sürdürmektedir. Örgütlü gücümüzle haksızlığa uğramış kesimlerin savunucusu olmaya devam etmektedir ve daima edecektir. Derneğimiz, haftanın 5 günü tam mesai olarak üyelerine hizmet vermektedir. Derneğimizden sadece üyelerimiz değil; üniversitelerin araştırma görevlileri, araştırmacı yazarlar, gazeteciler, üniversite öğrencileri ile bazı yerli ve yabancı sivil toplum örgütleri de yararlanmaktadırlar. Derneğimiz, Avrupa Birliğince desteklenen bazı sivil toplum örgütü projelerine de destek vermektedir. Bu anlamda yurtdışında da hem topluluğumuzun beklentileri, hem de ülkemizde bu alanda yaşanan gelişmeler yabancı sivil toplum kuruluşlarına anlatılmaktadır.